top of page

MILJØANSVAR

logo--miljofyrtarn.jpg

 

Vi i Relieff AS tar på oss ansvaret som pådriver for bærekraftig utvikling både internt i vår bedrift og gjennom samarbeid med våre underleverandører. Våre 3 hovedmål er knyttet til FNs bærekrafts mål nummer 3, 12 og 17. Dette innebærer at vi setter søkelys god helse og livskvalitet (mål 3), ansvarlig forbruk og produksjon (mål 12), samt partnerskap for å nå målene (mål 17). Gjennom konkrete tiltak og strategier søker vi aktivt å bidra til en bedre fremtid for samfunnet og planeten, i tråd med disse målene.

 

 

 

 

Vi har til enhver tid fokus på følgende mål:

  • Bevare og styrke kulturen i bedriften

  • Styrke personlig utvikling

  • Sammen med de ansatte, lage målsetninger som sammenfatter både de individuelle og bedriftens mål

 

 

 

Vi har til enhver tid fokus på følgende mål:

  • Innen 2026 skal 80% av vår folie- og skiltproduksjon være PVC fritt

  • Innen 2026 skal vår bilpark være 100% Elektrisk

  • Innen 2028 skal alle våre leveranser vare med elektriske kjøretøy.

  • Vi skal alltid ha som utgangspunkt at tilby alle kunder et miljø viktig produkt.

 

 

 

Vi har til enhver tid fokus på følgende mål:

  • Vi forplikter oss til å bevare og beskytte miljøet.

  • Vi vil minimere vårt avtrykk gjennom bærekraftig avfallshåndtering, bruk av resirkulerte materialer og implementering av miljøvennlige produksjonsprosesser.

  • Vi støtter også initiativet for bevaring av naturressurser og biomangfold.

Vi vil gi alle våre medarbeidere en trygg, inkluderende og støttende arbeidsplass. Vi tar vare på våre medarbeidere og vil gi et sunt og inkluderende miljø. Vi legger stor vekt på høy trivselsfaktor for den enkelte ansatte. I Relieff jobber vi kontinuerlig med mangfold.

Skjermbilde 2023-10-26 kl. 08.58.38.png

Vi forplikter oss til ansvarlig forbruk og produksjon ved å redusere avfall, optimalisere ressursbruk og fremme en bærekraftig livsstil for våre kunder og ansatte. Relieff forplikter seg til å bevare og beskytte miljøet. Vi vil minimere vårt avtrykk gjennom bærekraftig avfallshåndtering, bruk av resirkulerte materialer og implementering av miljøvennlige produksjonsprosesser. Vi støtter også initiativet for bevaring av naturressurser og biomangfold.

Skjermbilde 2023-10-26 kl. 08.58.20.png

Vi vil styrke samarbeidet med samarbeidspartnere, leverandører og myndigheter, næringsliv og frivillige organisasjoner. Dette for å oppnå våre mål knyttet til klima, arbeidsmiljø og bærekraft i fellesskap. Vi forplikter oss til ansvarlig forbruk og produksjon ved å redusere avfall, optimalisere ressursbruk og fremme en bærekraftig livsstil for våre kunder og ansatte.

Skjermbilde 2023-10-26 kl. 08.58.27.png

Innrapportering Miljøfyrtårn 2021

Innrapportering Miljøfyrtårn 2022

bottom of page