top of page

MILJØANSVAR

Miljøansvar

Vi tar miljøansvar på alvor og ser på det som vårt samfunnsansvar å kunne tilby miljøvennlige profileringsprodukter og klær til våre kunder. På den måten kan vi bidra til et bedre miljø globalt. Ved salg og markedsføring vil vi være en pådriver ovenfor våre kunder i valget om å handle miljøvennlige produkter

Vi er alltid på leting etter gode løsninger, produkter og underleverandører, med så høy etikk og så lav miljøbelastning som mulig. 

Vi tilbyr et stort utvalg av varige produkter både med tanke på funksjon og kvalitet, samt produkter av resirkulerte og fornybare råvarer.

 

Vi er Miljøfyrtårn sertifisert.

 

Bærekraft

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Kvalitetssikring

 Vi samarbeider med pålitelige og samfunnsansvarlige leverandører, og sørger for sertifiseringer og nødvendig dokumentasjon på produktene vi selger.

Vi jobber for reduksjon av plastemballasje og har fokus på full sporbarhet i hele leverandørkjeden.

logo--miljofyrtarn.jpg
bottom of page