Utsmykning av kontor

Her har vi foliert glassvegger med
frostet folie og firmalogo for å
begrense innsyn, men samtidig slippe
lyset igjennom. Alle møterom har fått
skilter med design som fremhever
miljøet på kontoret. Firmaets logo i
glassklar akryl er montert på skranken
og kaffekopper har også fått trykk
med firmaets logo.